Impressum

Kraljevi Restorani d.o.o.

Matični broj subjekta: 081070165

Sjedište: Avenija Većeslava Holjevca 40, 10010 Zagreb, Republika Hrvatska


IBAN: HR6424020061100846444, ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d

Matični broj: 4653483

OIB: 37567261825

VAT No.: HR37567261825

Direktor: Marinko Bob Ivančić


Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Temeljni kapital u iznosu od 20.000,00 kn uplaćen je u cijelosti.

OK
Cookie

Kako bi naša web usluga mogla raditi kako treba, potrebni su joj kolačići. Isto kao što su i tebi potrebni naši Hot Brownies.